Streekstad Centraal
 
 
In november 2021 wordt in Heerhugowaard en Langedijk gestemd voor de gemeenteraad van de fusiegemeente Dijk & Waard. Omdat de lokale p ...
Leefbaar Alkmaar is blij dat de papieren bezoekerskaart, waar het lang voor heeft gevochten, behouden blijft. Niet alleen vanwege alle pro ...
Dertien van de negentien aanwezige raadsleden stemden dinsdagavond voor het voorstel om het nieuwe voetbalcomplex voor drie fuserende voet ...
BAS stelt het college vragen over de bestrating in de binnenstad van Alkmaar. De kwaliteit laat volgens de lokale partij te wensen over, e ...
Wanneer gemeenteraden vertrouwelijke stukken krijgen van hun colleges van B&W, zijn zij wettelijk verplicht de geheimhouding te bekrac ...
Een voetbalcomplex op de bollenvelden bij Egmond aan den Hoef lijkt er toch echt te komen. De Raad van State schoot het bestemmingsplan ee ...

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl