De SP Alkmaar is op haar lokale website een meldpunt gestart waar inwoners van de gemeente Alkmaar hun persoonlijke ervaringen kunnen melden over d ...
De Externe Commissie Verdeelsleutel, de commissie die is opgericht omdat de kleinere gemeenten de brandweerzorg niet konden opbrengen, heeft een vo ...
Het CDA in Alkmaar heeft maandag tijdens de raadsvergadering  een motie ingediend om voorstellingen op begraafplaatsen voortaan te verbieden. Frac ...
Tijdens de raadsvergadering van maandag is besloten dat de verbouwing van het Stadskantoor kan doorgaan. De fracties van Leefbaar Alkmaar, GroenLin ...
Dinsdagavond  ontvingen negentien sportverenigingen in De Hoornse Vaart uit handen van VVD-wethouder Sport, Pieter Dijkman, een eenmalige subsidie ...
Het integriteitsonderzoek naar Victor Kloos heeft uitgewezen dat Kloos zich niet schuldig heeft gemaakt aan belangenverstrengeling. Hij trad op 15 ...

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl