Niemand zit te wachten op windturbines in de eigen omgeving, maar volgens de GroenLinks-fracties in Noord-Holland zijn ze toch echt nodig ...
Gemeente Alkmaar wil bouwen aan de westzijde van Stompetoren, maar dat mag niet meer. Na jaren medewerking gaf het provinciebestuur het bu ...
ChristenUnie Alkmaar vraagt zich af of het wel veilig is om in Alkmaarse wateren te zwemmen. De fractie heeft signalen ontvangen van bezor ...
Pas na de zomer valt er een besluit over de recreatieve verhuur van eigen woningen in Egmond aan Zee en Bergen aan Zee. Dat is dinsdagavon ...
Maya Bolte zal bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 geen lijsttrekker meer zijn van Leefbaar Alkmaar. Dat liet ze zondag op de l ...
BAS wil dat het college van Alkmaar maatregelen neemt om de lokale woningmarkt lastig bereikbaar te maken voor mensen uit de Metropoolregi ...

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl