Streekstad Centraal
 
 
In 2014 zijn 78 meldingen van discriminatie gedaan in Alkmaar. In 2013 waren dat er 84 en in 2012 totaal 63. 11 waren bedoeld als signaal tegen u ...
De VVD Alkmaar heeft het college vragen gesteld over de hinder en gevaarlijke situatie door sluipverkeer op het Hertog Aalbrecht fietspad. Het col ...
De gemeente heeft met kernpartners een intentieverklaring Integraal Kindcentrum uitgewerkt. Een IKC is een samenwerkingsverband tussen kinder- en ...
Reeds drie jaar kan in Alkmaar gebruik gemaakt worden van het eurokaartje. In het coalitieakkoord staat vast dat het kaartje blijft en eind dit j ...
Op 28 maart wordt een milieukaravaan door de Rivierenbuurt georganiseerd. Voor 10.00 uur kunnen oude spullen buiten gezet worden op de grof huisvui ...
Meer dan zeseneenhalf miljoen euro. Dat is wat de gemeente Langedijk verliest door de afwaardering van Breekland II. In een memo van de gemeente is ...

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl