HALstad Centraal
 
 
Er komen acht agenten bij in de politie-eenheid Alkmaar-Heiloo-Bergen-Castricum. Maar dat is nog niet genoeg, volgens burgemeester Piet Bruinooge. ...
In de nieuwe Huisvestingsverordening wordt er voor gekozen geen loting toe te passen en dus huurwoningen tot de huurtoeslaggrens alleen toe te wij ...
Raadsleden van Belangen Alkmaarse Samenleving (BAS) Ben Bijl en Willem Peters vragen aan het college wat de onderzoeksopdracht is naar Viktor Kloos ...
Het college heeft gereageerd op vragen van OPA over onveilige situaties op de Oudegracht. Hier vinden regelmatig aanrijdingen en bijna-aanrijdinge ...
De gemeenteraad heeft 23 maart een motie aangenomen over het belang van deelname van een gemeentelijke boot tijdens de grachtenparade van Alkmaar ...
Er is een gebiedsgerichte parkeeroplossing voor Overstad uitgewerkt waarmee gestreefd wordt naar optimaal gebruik van de beschikbare restcapacit ...

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@alkmaarcentraal.nl