HALstad Centraal
 
 
In de raadscommissie Middelen en Stadsbeheer van de gemeente Heerhugowaard werd het standpunt over de voorgenomen fusie met Langedijk snel ...
Gemeente Alkmaar maakt werk van diversiteit en wil een organisatie zijn waarin iedereen zich welkom voelt en volwaardig meedoet, ongeacht ...
Basisschool De Wiekslag in Stompetoren wordt onderworpen aan vernieuwbouw. De Alkmaarse gemeenteraad stelde al krediet beschikbaar voor he ...
De Alkmaarse fracties hebben donderdag tijdens de commissievergadering aangegeven dat zij zullen instemmen met het verlenen van 1,4 miljoe ...
De 18 gemeenten die participeren in de Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord hebben de samenwerking voor de aanpak van Laaggeletterdheid v ...
De colleges van Alkmaar en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) bereikten overeenstemming over de overdracht van de wegen ...

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@alkmaarcentraal.nl