In 2010 heeft de Provincie een subsidie toegezegd voor de revitalisering van bedrijvenpark De Volger in De Rijp. Daarbij heeft het aangegeven 50% van het totale plan zal subsidiëren met als één van de voorwaarden dat de daadwerkelijke uitvoering plaatsvindt voor 1 juli dit jaar. De voorbereidingen hiervoor zijn begin maart gestart.

Onlangs gaf de Provincie uitstel tot 31 december om gemeente en ondernemers meer tijd te gunnen. Het college wil voor die tijd werkzaamheden starten en financieren uit de beschikbare onderhoudsbudgetten, te beschikking gestelde subsidie en het toegezegde deel van de ondernemersbijdrage.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl