De Jaarrekening over 2014, volgens het Alkmaars college 'een uitermate turbulent jaar', is maandag door de gemeenteraad aangenomen. B&W is 'content' met de goedkeurende accountantsverklaring. Niettemin moet orde op zaken worden gesteld. "De conclusie van onze accountant PWC dat in 2014 de interne kostenbeheersing matig genoemd kan worden onderschrijft het college."

De verdere doorvoering van de Doorbraak (reorganisatie), de gemeentefusie, decentralisaties, bezuinigingen en verdere uitvlechting van organisatiedelen trokken een grote wissel op de organisatie. "Een terugval is dan niet onlogisch maar nog steeds onwenselijk."

Recentelijk maakte de organisatie een start met het orde op zaken stellen. Aandachtspunt daarbij is een goede informatieverstrekking, zowel intern als richting de raad. "Betrouwbare tussentijdse informatie is essentieel", stelde het college.

B&W wil kort na het zomerreces (op 29 juni) de raad nauwkeurig informeren over de financiële situatie waarin de gemeente verkeert en het perspectief.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl