Op 10 juni vond een informatieavond plaats voor de bewoners van het Schermereiland over de problemen met parkeren die is ontstaan met het gereedkomen van ruim 750 woningen op het Jaagpad.

Inmiddels zijn OPA en de VVD Alkmaar benaderd door inwoners, omdat zij zich weinig betrokken voelen bij het ontwikkelen van de plannen en ook onvoldoende serieus genomen voelen bij het aangedragen van oplossingen. Daarom stellen de fracties vragen aan het college van Alkmaar.

OPA en VVD Alkmaar zijn terughoudend over invoering van parkeren met vergunning, zeker ook als bewoners tegen zijn. Een betere oplossing vinden de fracties het creëren van meer parkeerplaatsen.

De twee fracties vragen het college welke oplossingen het op dit moment voor ogen heeft om de parkeerproblemen aan te pakken en of het daarbij bereid is om in overleg te gaan met bewoners.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl