De SeniorenPartij Alkmaar is verbijsterd over de begroting van 2015. Slechts zeven regels zijn gewijd aan senioren en ze zijn ondergebracht bij Economie en Toerisme. Waar het college inzet op faciliteren van bijeenkomsten, vraagt de fractie om een beleid met huisvesting, gezondheid, werkgelegenheid en buurtvoorzieningen.

De SPA pleitte voor een Sociaal en Zorgfonds om rijksbezuinigingen op te vangen, maar kreeg geen steun. Fractievoorzitter Arie Epskamp: "Hier lag dus de kans om raadsbreed de solidariteit met senioren te laten blijken maar het blijken alleen maar loze woorden."

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl