In het voorjaar lanceerde gemeente Langedijk een initiatievencampagne, en een van de ideeën die naar voren kwam was de plaatsing van wandelbankjes in de gemeente. Vrijdagochtend is het eerste bankje geplaatst op de hoek Violenstraat/Tulpenstraat in Noord-Scharwoude, in aanwezigheid van wethouder Nils Langedijk.

De gemeente stelde 75.000 euro beschikbaar voor initiatieven van inwoners en organisaties. Op basis van de hoeveelheid stemmen voor de ideeën werd een selectie gemaakt. Veel stemmen kreeg het initiatief om bankjes te plaatsen, ingediend door De Katholieke Bond voor Ouderen, de Protestants Christelijke Ouderenbond, stichting Toeristisch Platform, Senioren Dijk en Waard, Wonen Plus Welzijn Langedijk, R.-K. Gemengde Zangvereniging 'St. Caecilia', BGO Bewonersvereniging Rijk der Duizend Eilanden, Vve Koogerpoort, Zonnebloem Langedijk Noord, Parochie Sint Jan de Doper. De gemeente verleende 18.240 euro subsidie.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl