00:00
55
00:00

Gemeente Langedijk werkt hard aan het klimaatbestendig maken van de leefomgeving. Er zijn perioden met meer hittestress en droogte, maar ook perioden waarin het juist meer en ook harder regent. Al dat water moet ergens heen. Sinds oktober wordt gewerkt aan nieuwe riolering en waterberging in Sint Pancras. Na de Benedenweg wordt nu gewerkt aan de Fröbelstraat.

Op een laag zand komt een grove steenlaag als fundering, met 30 procent holle ruimten voor waterberging. Als de berging vol loopt, gaat het overtollige water over in het hemelwaterriool, dat volledig gescheiden is van het afvalwaterriool. Door de zanderige onderlaag kan het water in de bergingslaag langzaam de ondergrond in zakken. Het nieuwe systeem komt ook onder de Parallelweg, de Stenenlaan en de Bakkerslaan. Bovendien wordt langs de Mimosalaan een 'raingarden' aangelegd. De groenstroken worden 15 cm verlaagd voor waterberging.

De werkzaamheden in Sint Pancras zijn onderdeel van het landelijke Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA), waarmee heel Nederland wordt aangepast op de verwachte weersomstandigheden de komende 50 jaar. De volgende buurt die gescheiden riolering krijgt is de Bomenbuurt in Zuid-Scharwoude.

Wethouder Nils Langedijk benadrukt dat bewoners ook heel veel kunnen doen aan klimaatadaptatie. "Door bijvoorbeeld minder stenen in je eigen tuin te hebben, maar meer groen. Dan zakt het water eerder de grond in. Daarvoor hebben we ook een grote campagne opgezet in de regio, om eenvoudig wat maatregelen voor het voetlicht te brengen, zodat iedereen makkelijk en goedkoop zijn steentje kan bijdragen". Langedijk doelt op de 'WatZr-campagne van 28 gemeenten boven het Noordzeekanaal, PWN en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Voor directe omwonenden die vragen heeft over de werkzaamheden in de omgeving van de Parallelweg is er iedere woensdag tussen 13:00 en 14:00 uur inloopspreekuur in de directiekeet. Meer info ook op via huis-aan-huisbrieven en parallelwegsintpancras.nl.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl