Het blijft spannend tot de raadsvergadering van eind oktober of er in de Bergense politiek voldoende steun is voor een overstap van HVC naar de BUCH met de afvalinzameling. Het college heeft de gemeenteraad voorgesteld om na 2023 afscheid te nemen van de HVC en in zee te gaan met de BUCH-werkorganisatie. De Algemene Raadscommissie had het donderdagavond op de agenda staan. De meeste raadsfracties hielden de kaarten voor de borst welke afvalinzamelaar zij de voorkeur zouden geven.

Wethouder Bekkering kon donderdagavond in ieder geval rekenen op de steun van enkele raadsfracties, waaronder de VVD en zijn eigen partij Kies Lokaal. Andere fracties, waaronder het CDA en D66, waren nog niet zo uitgesproken. Duidelijk werd donderdagavond dat HVC de afgelopen jaren veel sympathie heeft opgebouwd in Bergen met de afvalinzameling.

HVC was met een flinke delegatie naar De Blinkerd in Schoorl gekomen. Onder meer met vijf moderne vuilniswagens en de bijbehorende bemensing, om te laten zien dat afval bij HVC in sommige gemeenten al met elektrische vrachtwagens  van HVC wordt opgehaald. Dat is een zwakke plek van de raadsleden, die in eerdere vergaderingen al hadden aangegeven dat ze een duurzaam wagenpark van de afvalinzamelaar heel belangrijk vonden.

Het was ook een van de eerste vragen domeinmanager die Frank Post van de BUCH-werkorganisatie kreeg voorgelegd toen hij zijn promotiepraatje had afgerond voor de raadsfracties. Raadsfracties wilden weten of de BUCH net als HVC ook niet met elektrische vrachtwagens kon gaan werken. Post wees erop dat er meer duurzame alternatieven zijn. De dieselauto's van de BUCH rijden nu bijvoorbeeld volledig op met waterstof behandelde plantaardige olie, waardoor er 90% minder Co2 wordt uitgestoten dan met fossiele diesel. De vuilniswagens zijn nog lang niet afgeschreven. Ook wees hij erop dat er wel capaciteit moet zijn op het stroomnetwerk om laadpalen voor elektrische vrachtauto's aan te leggen, en daar knelt momenteel de schoen.

Namens HVC hield directeur Gert-Jan de Waard een vurig pleidooi om ook na 2022 het afval door de HVC te laten ophalen. Hij heeft er geen invloed op welke informatie de raadsleden krijgen voorgelegd over de keuze tussen de HVC en de BUCH, maar hij leek te suggereren dat de informatie soms onvolledig of zelfs onjuist zou zijn. De HVC wilde in ieder geval 'het beste beentje voor zetten' om te zorgen dat de raadsleden voor de nieuwe tienjarige periode tot 2033 bij de HVC zouden blijven.

In een podcast van Duinstreek Centraal legde wethouder Bekkering eerder deze week uit waarom het college de voorkeur geeft aan de BUCH boven de HVC.

 

 

 

 

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl