In het kader van burgerparticipatie organiseert de gemeenteraad van Heiloo maandag 4 oktober haar eerste informatiemarkt. Burgemeester Mascha ten Bruggencate: “Tijdens de raadsinformatiemarkt halen raads- en commissieleden informatie op bij de verschillende tafels en gaan ze in gesprek met inwoners. We hopen dat er veel inwoners op afkomen.”

Er zijn vier tafels waaraan inwoners. raadsleden en andere ambtenaren met elkaar in gesprek gaan over een bepaald onderwerp. Inwoners kunnen vragen stellen en hun ideeën laten horen over drie onderwerpen: verbetering van het participatiebeleid voor 2022, een nieuwe en meer democratische werkwijze van de gemeenteraad, de nieuwe Omgevingswet en het panel dat gevraagd en ongevraagd de gemeente adviseert over verkeersveiligheid.

Het onderwerp participatie staat op de agenda van de commissievergadering van 20 december en de raadsvergadering van 17 januari.

De informatiemarkt van de raad is in het gemeentehuis en duurt van 19:30 tot 20:30 uur.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl