Het college van Alkmaar houdt in de meerjarenbegroting 2022-2025 rekening met een besparing van enkele miljoenen, puur en alleen door te profiteren van de historisch lage rentestand. Het college heeft de financiering voor de eerste drie jaar reeds aangetrokken. In 2024 en 2025 is structureel 1 miljoen aan lagere rentelasten begroot.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier profiteert al van de lage rente. Eerder dit jaar sloot het waterschap een lening af van 651 miljoen euro bij de Nederlandse Waterschapsbank. Een gigantisch bedrag, maar wel bestemd voor vijftien jaar. Het hoogheemraadschap heeft dus vijftien jaar lang geen rentekosten.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl