De Alkmaarse coalitiepartijen D66, CDA en VVD gaan op korte termijn in gesprek met OPA over eventuele aanstelling van een nieuwe wethouder. De 'kerncoalitie' ziet zelf echter 'voldoende mogelijkheden' om de termijn af te maken zonder vervanging voor de opgestapte wethouders Paul Verbruggen en Christiaan Braak.

"De nieuwe portefeuilleverdeling geeft ter illustratie al aan dat het college kordaat doorpakt op de nieuwe situatie", laat de kerncoalitie weten in een verklaring. "Dit kan ondersteund worden met afspraken over gedoogsteun, of met wisselende meerderheden. Ook kan er gekozen worden om, zowel bij gedoogsteun, als bij wisselende meerderheden, een vierde - eventueel onpartijdige - vak-wethouder aan de raad voor te dragen, zodat de werkzaamheden gespreid worden over meer collegeleden."

"Tot slot kan er gesproken worden met één of meerdere partijen, die toe zouden willen treden tot het college dat nu door de kerncoalitie gevormd wordt. Een oriënterend gesprek met een delegatie van de OPA-fractie over deze opties staat inmiddels op korte termijn in de planning."

Een ander vraagstuk dat de fracties van D66, CDA en VVD aandragen is wat te doen met het verzoek van het COA om 450 statushouders op te vangen in het voormalige AZC aan de Picassolaan. En of eventueel ook asielzoekers (nog) zonder verblijfsvergunning welkom zijn.

"De kerncoalitie is zeer tevreden met de resolute wijze waarop het college bereid is dit dossier ter hand te nemen en helder te krijgen wat mogelijk, maar ook onmogelijk is, om uiteindelijk een serieuze oplossing voor deze kwestie te realiseren" aldus de drie coalitiepartners. "Wij zien een onderbouwd en beargumenteerd concreet voorstel, wellicht met meerdere opties, dan ook graag en met vertrouwen tegemoet. De datum van 15 september, genoemd in de memo van het college, schetst dat het bestuurlijke proces geen vertraging heeft opgelopen."

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl