Alle weekenden van het jaar betaald parkeren in Bergen aan Zee en Egmond aan Zee, en op doordeweekse dagen in de winterperiode gratis parkeren in Schoorl. Dat zijn enkele van de veranderingen die het college van burgemeester en wethouders voorstelt aan de gemeenteraad in het nieuwe parkeerbeleid voor de komende jaren.

Een andere specifieke maatregel voor de afzonderlijke kernen in de gemeente is een nieuw vergunningensysteem om tractoren te parkeren in Egmond aan Zee. In Schoorl en Bergen worden veel bermen gebruikt om in te parkeren. Op plekken waar dit overlast geeft, wil het gemeentebestuur maatregelen nemen.

"Door de maatregelen in het nieuwe parkeerbeleid wordt de leefbaarheid in de dorpen vergroot en de parkeeroverlast verkleind zonder dat dit ten koste gaat van bewoners en ondernemers in de dorpen”, aldus wethouder Erik Bekkering. Volgens hem is het parkeerbeleid tot stand gekomen na een lang participatietraject met bewoners. Hun inbreng is verwerkt in deze actualisatie van het bestaande parkeerbeleid. "Er is veel informatie opgehaald. Ook is gebleken dat er verschillende meningen waren. Het college heeft daarom ook zelf een afweging moeten maken. Daarbij hebben we ook rekening gehouden met ambities op het gebied van klimaat, leefbaarheid en andere beleidsterreinen.”

In tegenstelling tot het oude parkeerbeleid onderscheidt het college in het nieuwe parkeerbeleid verschillende typen parkeerders. Parkeren voor inwoners, ondernemers en hun klanten moet prioriteit krijgen. Anderen, zoals langparkeerders en dagrecreanten, kunnen op grotere afstand parkeren van de centrumgebieden van de dorpen en andere drukbezochte bestemmingen.

Met het nieuwe parkeerbeleid wil het college de overlast van parkeren in de verschillende dorpen en bij andere drukbezochte bestemmingen in de gemeente Bergen verminderen en het gebruik van andere meer milieuvriendelijke vervoerwijzen bevorderen. Als dat slaagt, verwacht de gemeente minder ‘parkeerzoekverkeer’ en dat draagt bij aan de gemeentelijke klimaatambities.

Voor (dag)recreanten en andere langparkeerders wil het college onderzoeken of aan de rand van de kernen transferia kunnen worden ingericht van waaruit met aanvullend vervoer verder kan worden gereisd. Er komen ook extra fietsparkeerplaatsen. Om het de gebruikers zo makkelijk mogelijk te maken worden de parkeervergunningen verder gedigitaliseerd en de (digitale) parkeermogelijkheden uitgebreid. Ook de informatievoorziening wordt verbeterd.

Het bestaande vergunningensysteem en de bijbehorende gebiedsindeling wordt herzien zodat vergunninghouders zoveel mogelijk dicht bij woning of bedrijf kunnen parkeren en ze niet hoeven uit te wijken naar verder weg gelegen gebieden.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl