Het college van Langedijk heeft ingestemd met een aangepast beeldkwaliteitsplan voor de omgeving Spoorstraat in Noord-Scharwoude. Met dit plan wordt invulling gegeven aan woningbouw aan de Spoorstraat en de herinrichting van het naastgelegen dorpsbosje. Naar aanleiding van drie participatiebijeenkomsten zijn een aantal adviezen van omwonenden in het plan opgenomen.

In 2018 diende ontwikkelaar Timpaan een verzoek in voor 25 woningen op de voormalige ‘locatie Wijman’ tussen de Spoorstraat en de N504. In het plan was ook aandacht voor het minibos. De gemeente en de ontwikkelaar hebben sindsdien het plan verder uitgewerkt. Het resultaat is een plan voor een op zichzelf staande woonbuurt met lintbebouwing à la de Dorpsstraat en een mix van 25 koopwoningen, waarvan acht sociale koop.

Na de vaststelling van de exploitatieovereenkomst door het college in februari 2021, heeft Timpaan omwonenden betrokken bij de ontwerpfase middels drie participatiemomenten en diverse één-op-één-gesprekken. De wensen van de bewoners zijn zo veel mogelijk verwerkt in het beeldkwaliteitsplan. Eén daarvan is om het minibos niet al te veel aan te passen. Afgesproken is dat de flora- en fauna worden versterkt met nieuw groen en bijvoorbeeld vogelhuisjes, vleermuiskasten, insectenhotels en egelhuisjes. Voor mensen buiten de toekomstige buurt komt er een wandelverbinding.

Ook voor de woningbouw zijn adviezen van omwonenden verwerkt. Het gaat onder andere om de bouwhoogte, groene erfafscheidingen, de speelplek, plaatsing van hagen, de positie van een enkele bouwblokken en de positie van ramen in zijgevels.

De ontwikkelaar informeert participanten medio oktober over het verdere proces, het bestemmingsplan, de planning en het woningontwerp. Meer op nieuwbouwinlangedijk.nl

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl