00:00
55
00:00

Het voornemen van het gemeentebestuur om 62 extra parkeerplaatsen aan te leggen langs de Duinweg in Bergen, oogst steeds meer kritiek. De oppositiepartij Behoorlijk Bestuur Bergen diende kritische vragen in bij het college van burgemeester en wethouders. Fractievoorzitter Koos Bruin vraagt zich af waarom de raad hier niet bij is betrokken. Volgens hem kan de gemeenteraad beter eerst een nieuw integraal parkeerbeleid vaststellen voor de kernen in de gemeente Bergen.

Een ander kritisch geluid komt van de Fietsersbond afdeling Bergen. De bond wil niet dat auto's worden bevoordeeld met meer parkeerplaatsen. Het is volgens de Fietsersbond in strijd met het beleid van de provincie Noord-Holland voor duurzame mobiliteit. Stimuleren van bezoek per fiets en openbaar vervoer is beter. "Klimaatverandering is gebaat bij verschuiving van autogebruik naar fietsgebruik", zegt Reijnoud de Haan van de Fietsersbond. "De Provincie stuurt op minder parkeerplaatsen en duurdere parkeerplaatsen. Leefbaarheid en klimaat geven genoeg argumenten om niet de auto te bevoordelen met meer parkeerplaatsen."

De Fietsersbond vindt de aanleg van transferia buiten de kernen en op afstand van het duingebied een beter idee. De bond krijgt bijval van buurtbewoners en bezoekers van het duingebied. Het verlies van groen wordt zelfs door de voorstanders betreurd. Behalve transferia voor bezoekers en pendelbusjes worden ook suggesties gedaan voor een ondergrondse parkeergarage bij de ingang van het Bergens Duingebied: "Dat kan betaald worden uit de opbrengsten van het betaald parkeren", stelt een Bergenaar voor.

De gemeente Bergen kon deze week niet voor de camera reageren op de kritiek.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl