De door gemeente Langedijk aangekondigde pilot voor registratie van pleziervaartuigen met verbrandingsmotor start op 2 augustus. Vanaf dan kunnen inwoners hun vaartuig gratis aanmelden om in het Eilandenrijk te varen, als ze niet al landelijke registratie hebben. De pilot loopt tot en met 31 december 2022. Tegen die tijd beoordeelt de gemeente of de maatregel permanent wordt.

Een goed zichtbaar registratienummer op beide zijden van de boot maakt herkenning en dus ook handhaving makkelijker. De gemeente hoopt dat hiervan ook een preventieve werking uitgaat. Registratie geeft daarnaast informatie over het aantal boten, kenmerken en de wijze van stalling. Deze informatie maakt het voor de gemeente makkelijker om en nog plezieriger en veiliger gebruik van het water mogelijk te maken voor iedereen.

Wethouder Ad Jongenelen: “Veiligheid op het water is in het belang van iedereen in Langedijk die op en rond het water wil recreëren. De bootregistratie is een pilot, niet om met het vingertje te wijzen naar degene die overlast geeft, maar juist om te kunnen signaleren waar overlast is. We kunnen dan zien van wie de boot is en naar aanleiding daarvan het gesprek aangaan. Met een goed gesprek valt veel op te lossen. We treden op tegen overlast, zacht waar het kan, hard waar het moet.”

De pilot geldt voor het Rijk der Duizend Eilanden vanwege de bewoning, niet het natuurgebied Oosterdel. Vaartuigen zonder verbrandingsmotor en boten die commercieel zijn of staan geregistreerd bij de Federatie Varend Erfgoed Nederland hoeven niet te worden aangemeld.

Een andere maatregel tegen overlast is een verbod op het varen tussen zonsondergang en zonsopgang. Met bebording worden recreanten beter op de hoogte gebracht van de vaarregels. Daarnaast wordt met boa’s, politie en jeugd- en jongerenwerk ingezet op slimmere handhaving.

Meer informatie over de vaarregels en de pilot bootregistratie staat op gemeentelangedijk.nl/bootregistratie.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl