Centrumwaard krijgt een flinke facelift. Om de bewoners en ondernemers ook een stem te geven bij de uitwerking van de gebiedsvisie tot een masterplan, zette gemeente Heerhugowaard een Ontwerpfestival op. Stedenbouwkundig bureau BuroURSEM maakte een schetsontwerp dat het onlangs presenteerde. "Het ontwerp was volgens de aanwezigen een goede weergave van de uitkomsten van het ontwerpfestival", aldus de gemeente,

Het schetsontwerp werd gemaakt met in gedachten concrete wensen zoals een dorps karakter en sociale veiligheid, meer groen, doortrekken van het profiel van de Sportlaan naar de Raadhuisstraat, concentratie van de detailhandel en bij leegstand eventueel een nieuwe functie. Specifiek wat betreft het Raadhuisplein werd om een betere uitstraling gevraagd, behoud van ruimte voor evenementen en opdeling in drie velden (verblijfsgebied, groen/parkeergebied, parkeergebied).

Tot in september worden de plannen verder uitgewerkt en waar nodig wordt aanvullend onderzoek gedaan. Daarna gaan de ontwerper en de gemeente weer in gesprek met betrokkenen. Doel is om het masterplan en het schetsontwerp op 26 oktober aan de gemeenteraad te overleggen.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl