De provincie Noord-Holland wil nog steeds een bom leggen onder het bestemmingsplan voor een ALDI en woonwijkje aan de Bergerweg in Bergen, maar het torpederen laat de provincie over aan de Raad van State. De nucleaire optie van een reactieve aanwijzing, waarmee de provincie zelf het vastgestelde bestemmingsplan zou kunnen vernietigen, wordt niet ingezet. De strategie om de verhuizing van de ALDI naar de Bergerweg tegen te houden, heeft Gedeputeerde Staten begin deze maand in een brief laten weten aan Provinciale Staten.

Als een reactieve aanwijzing zou zijn gegeven door de provincie Noord-Holland, dan was de gemeente Bergen hier waarschijnlijk tegen in beroep gegaan en was de zaak ook bij de Raad van State beslist. Nu kiest de provincie ervoor beroep in te stellen tegen de vaststelling van het bestemmingsplan. Tegelijk moet dan een voorlopige voorziening worden aangevraagd om te voorkomen dat het bestemmingsplan al in werking treedt. Als dat wordt ingewilligd, mag er niet gebouwd worden tot de Raad van State uitspraak heeft gedaan over het beroep. Dat heeft de provincie tijdig gedaan. Daarover is op 10 augustus een eerste zitting.

Woordvoerder Kaj Leers van de provincie kan niet toelichten waarom voor deze alternatieve juridische route is gekozen, 'omdat de zaak nu onder de rechter is'. De woordvoerder wil niet meer kwijt dan dat 'de keuze voor een beroep plus voorlopige voorziening in plaats van een reactieve aanwijzing voortvloeit uit het feit dat wij voor elk geval apart bekijken wat het best passende instrument is'.

Het bestemmingsplan is volgens de provincie in strijd met het provinciaal beleid rond detailhandel, provinciale wegen en inrichting van het landelijk gebied. Het provinciebestuur was zwaar teleurgesteld in de Bergense gemeentepolitiek dat er werd gekozen voor een nieuwbouwplan op de locatie van Scholten Horecagroothandel. Volgens de provincie maakt het deel uit van het Bijzonder Provinciaal Landschap, dat beschermd moet worden.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl