Er komen 62 parkeerplaatsen langs de Duinweg in Bergen, tussen de Landweg en de Breelaan. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders vorige week besloten. De extra parkeerplaatsen zijn bedoeld om de parkeerdruk te verminderen op het parkeerterrein voor restaurant Duinvermaak. Deze hoek van Bergen is een belangrijk startpunt voor bezoekers aan het duingebied. Vooral in de weekenden en in vakantietijd is het parkeerterrein snel vol.

Het college legt zich erbij neer dat steeds meer mensen voor de auto kiezen om naar het duingebied te komen. De parkeerdrukte rond Duinvermaak en Il Primo zal niet meer minder worden, verwacht het gemeentebestuur. Vooral in de weekenden en in vakantietijd is het parkeerterrein tegenover Duinvermaak snel vol. Dan parkeren de bezoekers hun auto in de wijk en dat ervaren veel veel bewoners van deze buurt als overlast.

De Duinweg wordt na de aanleg van parkeerplaatsen ook meteen 30 kilometergebied. Erik Bekkering, wethouder Verkeer en vervoer, is zeer tevreden met zijn besluit: “Niet alleen de parkeeroverlast in dit gebied is de laatste jaren groter geworden, ook de verkeersonveiligheid werd groter. Daarom is het goed dat er door de extra parkeerplekken én het aanpassen van de snelheid aan de overlast en de verkeersveiligheid wordt gewerkt.”

Het inrichtingsplan voor de parkeerplaatsen wordt verder uitgewerkt tot een definitief plan. De planning is dat de nieuwe parkeerplaatsen er volgend jaar zijn.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl