De bevolking vergrijst en ouderen blijven graag langer zelfstandig wonen. Hierdoor is er een groeiende vraag naar wonen met zorg en wonen in elkaars nabijheid zonder zorg. Gemeenten Langedijk en Heerhugowaard willen deze vraag zo goed mogelijk faciliteren. Daarvoor is onder andere de Beleidsnotitie Kangoeroewoningen Langedijk en Heerhugowaard 2021 opgesteld.

Door met meerdere huishoudens bij elkaar maar toch apart te wonen, kunnen mensen elkaar makkelijker helpen. Bijvoorbeeld met mantelzorg, het overdag op de kleinkinderen passen of het huisvesten van eigen kinderen die geen betaalbare woning kunnen vinden. Sommige mensen willen gewoon graag bij elkaar wonen.

Voor mensen met een zorgindicatie is er voor bij elkaar wonen met (mantel)zorg al een rijksregeling. Sinds november 2014 is er, in sommige gevallen, geen vergunning meer nodig voor plaatsing van een aanbouw of bijgebouw, of een tijdelijke woonzorgunit. Wel gelden de minimale regels van het Bouwbesluit.

Gemeenten Langedijk en Heerhugowaard kregen de laatste tijd ook enkele verzoeken voor kangoeroewonen, oftewel apart wonen op hetzelfde huisnummer. Als inwoners zo vooruit willen lopen op een toekomstige mantelzorgrelatie, zien de gemeenten dit als een goede ontwikkeling. Met oog op de fusie in januari is de gezamenlijke Beleidsnotitie Kangoeroewoningen opgesteld, met daarin de voorwaarden voor planologische medewerking.

Een ander voorbeeld van apart bij elkaar wonen is het delen van een duokavel. Onlangs zijn er een aantal verkocht in de Waardse nieuwbouwwijk De Draai.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl