Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gaat het eigen functioneren tijdens de extreme wateroverlast op 19 en 20 juni onderzoeken. In een voorlopige evaluatie stelde het bestuur opnieuw dat er eigenlijk geen houden aan is als er redelijk onverwachts binnen 2,5 uur tot wel 200 millimeter regen valt, maar "lang niet alles is goed gegaan", bekende dijkgraaf Luc Kohsink.

Het waterschap kreeg met name van agrariërs veel kritiek. Velen van hen zagen hun bollen en gewassen lang onder water staan. Ze vinden onder andere dat er vooraf bemaald had moeten worden. Daarop had het waterschap al gezegd dat er voorafgaand aan de stortbuien droogte heerste en dat het tot een paar uur van tevoren niet voorspeld was dat er zó veel water zou vallen. Bemaal preventief teveel en er ontstaat juist uitdroging.

Het systeem niet op ingericht op stortbuien die grofweg eens in het millennium dus is schade dan onvermijdelijk, aldus het bestuur. Zo werd voor extra pompen van andere waterschappen bedankt omdat boezems ook overvol waren. Aardig detail is dat het waterschap vijf keer zoveel energie verbruikte als normaal, omdat alle pompen volop draaiden. Maar gezien het veranderende klimaat wordt wel gekeken naar verbetering. Agrariërs vonden dat de waterbergingen zich te langzaam vulden. Er wordt uitgezocht of de tussenliggende sloten en duikers aangepast moeten worden. Bovendien werkten vier van de totaal 20 bergingen niet of maar gedeeltelijk.

Andere punten van kritiek waren de gebrekkige communicatie en bereikbaarheid tijdens de stortbuien. Het bestuur verklaarde dat het buiten alle hens aan dek was, en dat het hoofdkantoor een externe telefoondienst heeft die niet inhoudelijk kan reageren. Tot slot zal dijkgraaf Luc Kohsink op verzoek overwegen of hij bij extreme gevallen zelf de woordvoering op zich zal nemen.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl