Streekstad Centraal

Gemeente Alkmaar doet onderzoek naar het aantal sociale huurders dat teveel verdient, maar niet kan doorstromen naar een koopwoning. Dit blijkt uit antwoorden van het college op vragen van  Lijst Peters. Op verzoek van fractievoorzitter Willem Peters gaat het college ook kijken of de Zaanse koopregeling iets is voor Alkmaar.

In 2019 heeft Companen de regionale woningmarkt geanalyseerd en per gemeente in kaart gebracht wat de huidige en toekomstige woonbehoefte is van de verschillende doelgroepen. Maar hieruit komt niet goed naar voren hoeveel 'scheefhuurders' er in Alkmaar zijn, oftewel inwoners die teveel verdienen om sociaal te huren, en wie daarvan wel wil kopen maar daar te weinig voor verdient. De gemeente onderzoekt dit nu.

Peters droeg de BKZ-regeling aan. Hij doelt daarmee op de Betaalbare Koopwoningen Zaanstad B.V. en Garantieregelingen Zaanstad B.V.. Deze zijn opgezet om de verkoop van (sociale) koopwoningen te bevorderen. Mensen die nu nog niet genoeg verdienen maar dit naar verwachting wel gaan doen, kunnen er gebruik van maken. Kopers worden daarmee eigenaar van de woning, maar BKZ blijft grondeigenaar. Dit kan aanzienlijk schelen in de hoogte van de hypotheek. De BKZ heft erfpacht, maar afhankelijk van het inkomen wordt korting toegepast. De grondhuur is af te kopen.

Het college van Alkmaar toont interesse in de regeling en kijkt of eenzelfde constructie mogelijk is voor de eigen gemeente.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl