Streekstad Centraal

De inwoner van Egmond van Zee die eraan bijdroeg dat de overgang van de parkeertaken in Bergen naar Coöperatie ParkeerService voorlopig is uitgesteld, is effectief de mond gesnoerd door de Coöperatie ParkeerService. Via een brief van een advocatenkantoor vordert Parkeerservice een dwangsom van 1000 euro voor elke keer dat hij zonder bewijs nieuwe negatieve uitlatingen doet over de organisatie. Als reactie op vragen van Duinstreek Centraal over de voortgang van de zaak doet de Egmonder er nu het zwijgen toe, met verwijzing naar de brief met dwangsom.

De brief is 15 maart verstuurd, twee weken na zijn oproep aan de Bergense gemeenteraad. Directeur Geytenbeek van Coöperatie Parkeerservice vindt de brief een logische stap: "Zie het als een waarschuwing. Als hij zich voortaan onthoudt van verdere uitspraken over onze werkwijze of informatiebeveiliging, dan laten we het hierbij." De directeur bevestigt dat de brief is verstuurd in overleg met de gemeente Bergen, en dat deze aanpak ook de instemming heeft van het gemeentebestuur: "Ga er maar vanuit dat wij dergelijke stappen niet zetten zonder overleg en instemming van onze klant en aandeelhouder."

De Egmonder stuurde begin maart een brief aan de gemeenteraad, die ook tussen de ingekomen stukken staat voor de komende raadsvergadering.  In de brief doet hij verslag van zijn speurtocht in februari en uit hij zijn zorgen over de veiligheid van zijn gegevens bij ParkeerService. Hij noemt zichzelf hierin een 'kritische burger die zeer gehecht is aan de democratische rechtsstaat'. Door de brief kon hij donderdagavond spreekrecht krijgen in de raadsvergadering, maar nu wil hij daar geen enkele uitlating meer doen.

Duinstreek Centraal wilde van hem weten of er inmiddels bewijs was geleverd voor zijn bewering van destijds dat het 'ethische' hackers was gelukt om binnen te dringen in de ict-systemen van Parkeerservice. De hackers hebben zich ook nog steeds niet bij Parkeerservice gemeld en ook nergens een teken achtergelaten in de ict-systemen als bewijs dat ze binnen zijn geweest. ParkeerService betwijfelde meteen al of het waar was.

Volgens directeur Geytenbeek is ook bij hen nog steeds geen bewijs geleverd voor de aantijgingen. Die worden in de brief van de advocaat nu dan ook 'onrechtmatige uitingen' genoemd. Blijft bewijs uit, dan moet hij "het (laten) publiceren van onrechtmatige uitingen in verband met Parkeerservice met onmiddellijke ingang staken".  Als hij zich daar niet aan houdt, dan vordert ParkeerService een boete van 1000 euro per dag dat dit niet wordt nagekomen. Er wordt ook gedreigd met aangifte bij justitie wegens smaad en laster en een procedure voor schadevergoeding.

Als de Egmonder zich nu koest houdt, dan laat Parkeerservice aangifte bij de politie en verdere juridische procedures achterwege, stelt Geytenbeek. De directeur moet even nadenken of contacten met raadsleden hierover ook uit den boze zijn, maar concludeert daarna dat dat ook niet kan: "Alle herhalingen van de uitlatingen in het openbaar, of nieuwe aantijgingen over ParkeerService kunnen onrechtmatig zijn."

De inwoner van Egmond vertrouwt private bedrijven niet met zijn persoonsgegevens. Zijn mening is dat de gegevens van burgers niet in veilige handen zijn bij externe bedrijven die door overheden worden ingeschakeld voor publieke taken. De komst van de Coöperatie Parkeerservice naar Bergen kon daarom op weinig enthousiasme rekenen bij hem. Hij nam de organisatie, de aanvraagprocedure en de privacy-garanties van Parkeerservice kritisch onder de loep.

Zijn conclusie was destijds dat het rammelde. Hij betwijfelde of zijn gegevens bij het bedrijf veilig zijn en stelde destijds: "Er werken geen ambtenaren die een ambtseed hebben afgelegd. Bij de GGD konden alle medewerkers en uitzendkrachten bij de landelijke databases. Enkelen verkochten de bestanden illegaal door op het Dark Web. In de gemeente Bergen wonen ook veel bekende en vermogende Nederlanders. Dit moet goed afgedicht zijn en anders moet je het niet doen!"

De Egmonder gaf destijds nog een compliment aan wethouder Bekkering voor de wijze waarop de gemeente de zaak oppakte, maar hij zal inmiddels wellicht minder enthousiast zijn over dezelfde wethouder die daarna instemde met de stappen tegen hem. Raadsleden kunnen de kwestie vanavond aan de orde stellen tijdens de raadsvergadering.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl