Streekstad Centraal

Het Recreatieschap Geestmerambacht heeft, ondanks vele bezwaren uit de gemeenteraden van Langedijk, Alkmaar en Heerhugowaard, het heffen van parkeergelden of entreegelden niet als redmiddel geschrapt om een eventueel begrotingstekort te dekken. Dat blijkt uit een brief van Jasper Nieuwenhuizen in de rol van voorzitter dagelijks bestuur van het recreatieschap.

Om het voorziene begrotingstekort van 480.000 euro te dekken heeft het recreatieschap de Visie 2030 opgesteld, met daarin een reeks plannen om meer inkomsten te genereren. Daarin staat het heffen van parkeer- of entreegelden niet genoemd als beleidspunt, maar wel als redmiddel. Bij de Kadernota 2022 was het twistpunt ook aan de orde. Heerhugowaard ziet alleen het heffen van parkeergeld als laatste redmiddel, maar Langedijk en Alkmaar willen helemaal niets weten van betaling.

"Het bestuur deelt de opvatting dat het instrument van het heffen van parkeervergoedingen slechts moet worden ingezet indien andere mogelijkheden voor extra inkomsten onvoldoende dekking bieden voor het exploitatietekort", stelt het Algemeen Bestuur. "Het bestuur is van mening dat ook het heffen van entreegeld in deze categorie thuishoort en niet op voorhand volledig moet worden verworpen."

Voorzitter Nieuwenhuizen belooft echter dat er alles aan gedaan wordt om het Geestmerambacht vrij toegankelijk te houden.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl