Streekstad Centraal

Ingenieursbureau Sweco heeft maandag namens Sint Pancras het definitieve rapport over de verkeersstructuur in het dorp overhandigd aan verkeerswethouder Nils Langedijk. Aan de hand van vier leidende principes biedt het rapport advies over een veilige en toekomstbestendige hoofdverkeersstructuur.

De verkeerssituatie in Sint Pancras is al jaren een veelbesproken onderwerp. Door de jaren heen werd het drukker in het dorp. De wegen zijn meermalen aangepast en er is een beweegbare paal in de Herenweg geplaatst, maar dit stemt nog niet tevreden. In september vorig jaar is een nieuw onderzoek gestart, waarin de verkeersstromen door Sint Pancras opnieuw onder de loep genomen zijn en inwoners hun kennis en ervaring konden inbrengen.

Het rapport bevat vier leidende principes: fietsers en voetgangers krijgen meer ruimte, desnoods ten koste van de ruimte voor autoverkeer. De hoofdverkeersstructuur krijgt een eenduidige, veilige en herkenbare inrichting. De focus ligt op maatregelen ter verbetering van de bestaande hoofdverkeersstructuur, in plaats van nieuwe. En tot slot moet het doorgaande karakter van de Bovenweg minder worden benadrukt door aantrekkelijke verblijfsgebieden langs de weg te creëren.

Waar fietsers en wandelaars geen extra ruimte krijgen is op het Vroonermeerpad en de Gedempte Veert. De handtekeningenacties tegen de snelfietsweg hebben het gewenste resultaat gehad.

In het rapport staat voorts beschreven hoe deze vier principes gerealiseerd kunnen worden. Het rapport is te vinden op gemeentelangedijk.nl. (foto: Twitter @GemLdijk)

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl