Streekstad Centraal

De Gebiedsvisie voor de oostrand van Noord- en Zuid-Scharwoude van het college, is met weinig bezwaren door de Langedijker gemeenteraad gezeild. "Van Rafelrand naar Gouden Rand", is de subtitel van de visie, die moet leiden naar een duurzaam en aantrekkelijk woon-, werk-, natuur- en recreatiegebied tussen het Kanaal Omval-Kolhorn en de Oostelijke Randweg.

Het beoogde gebied is 48 hectare groot en voor een goed deel van de gemeente. Er bevinden zich onder andere een begraafplaats, een moskee, kinderboerderij en plassen. Maar er zijn ook het bedrijventerrein De Wuyver en boerenbedrijven gevestigd. Eén van de uitdagingen is om met alle partijen goed op één lijn te komen.

Andere uitdagingen zijn de drie verschillende waterniveaus, afstemming op de doelstellingen van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn, wat voor en hoeveel woningen te bouwen, het verkeerslawaai vanaf de N242, het inpassen van de bestaande functies en de aanstaande Omgevingswet.

GroenLinks-raadslid Maurice Schoutsen uitte zijn bedenkingen over de haalbaarheid van de Gebiedsvisie, als vastgehouden wordt aan vooral laagbouw. Hij pleitte voor breder onderzoek naar andere plekken voor (her)ontwikkeling, bijvoorbeeld aan de westzijde of door middel van verhuizing van LSVV en misschien DTS naar de buitenrand.

VVD-raadslid Hans de Graaf zag verhuizing van de clubs niet als optie. Temeer omdat LSVV een paar jaar terug nog de grond overgedragen kreeg van de gemeente. "Om ze er nou weer af te willen halen, dat lijkt me niet realistisch."

Wethouder Ad Jongenelen voelde daar ook niets voor. "Ik durf veel, maar ik denk dat ik dan met pek en veren het dorp uit wordt gejaagd". Verder is er ook niet veel mogelijk. "Qua inbrei-locaties in het dorp zelf zijn we nagenoeg uitgeput. We hebben alleen nog het voormalige gemeentehuis als locatie". Ook de westrand gaat het 'em niet worden. "De westrand is helemaal bestemd als agrarisch gebied en daar staan de seinen bij de provincie nog op donkerrood."

Uiteindelijk stemden alleen Schoutsen en fractiegenoot Soledad van Eijk tegen de Gebiedsvisie en het ontwikkeplan. Naar verwachting starten gesprekken na de zomer met deze en andere stakeholders, waaronder ook de Provincie.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl