Streekstad Centraal

Terwijl het aantal WW-uitkeringen in februari landelijk met 0,9 procent daalde, zag regio Alkmaar juist een stijging van het aantal mensen geheel of gedeeltelijk in de WW. In januari waren de rollen opmerkelijk genoeg nog omgekeerd. In Heerhugowaard nam de hoeveelheid WW'ers toe met 2,7 procent, in Bergen met 2,3 procent en in Langedijk met 0,8 procent. Gemeente Alkmaar kende wel een daling, maar slechts met 0,1 procent.

De afgelopen twaalf maanden werd de bij toeristen populaire regio relatief hard getroffen. Alkmaar zelf onderging een toename van WW'ers van 30,8 procent, Heerhugowaard van 25,6 procent, Bergen van 33,5 procent en Langedijk van 22,8 procent. Het nationaal gemiddelde is 19,1 procent. Het percentage WW'ers op de beroepsbevolking is nog altijd laag: in Alkmaar 3,1 procent, in Heerhugowaard 2,9 procent, in Bergen 2,5 procent en Langedijk zit met 2,4 procent precies op het landelijk gemiddelde.

Volgens de laatste cijfers van het CBS steeg het aantal bijstandsuitkeringen tussen maart en december nationaal van 421.300 naar 429.000. De piek lag in juli op bijna 430.000.

Opvallend is dat in de regionale horeca en zorg & welzijn het aantal WW-uitkeringen groeide, terwijl deze landelijk een dalingen vertoonden. Toch blijven er goede kansen op werk in de zorgsector. Volgens de donderdag gepubliceerde Barometer Zorg steeg vooral de vraag naar mbo-3 opgeleiden en hoger in het derde en vierde kwartaal van 2020. Specifiek worden genoemd (gespecialiseerde) verpleegkundigen, verzorgende IG en artsen

Middels landelijke initiatieven als 'Extra handen voor de Zorg' en de 'Nationale Zorgklas' worden geïnteresseerden gelokt met (verkorte) opleidingen en ook wordt gerekruteerd voor tijdelijke 'coronabanen' in de zorg.  De verwachting is dat de vraag naar zorgpersoneel groot blijft.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl