Streekstad Centraal

Een zonneweide in de Sammerpolder tussen Heiloo en Egmond-Binnen zou de huidige fraaie westelijke entree van Heiloo definitief verpesten. Dat vindt het CDA in Heiloo, die er vragen over heeft gesteld aan het Heilooër college.

Onlangs werd het gebied tussen Egmond-Binnen en Heiloo door de gemeente Bergen toegevoegd aan het zoekgebied voor een plek waar zonneweides voor het opwekken van duurzame energie kunnen komen. Het gaat om het oostelijk deel van de Sammerpolder, tussen de Heilooër Zeeweg, de Hogedijk, de Vennewatersweg en de dorpsrand van Heiloo. De provincie Noord-Holland stemde daarmee in. Daarna voelden de grondeigenaren in het gebied, veelal agrariërs en bollentelers, zich overvallen. Nu trekt ook het CDA in Heiloo aan de bel.

"Het lijkt erop dat dat niet alleen de betrokken grondeigenaren hierdoor overvallen zijn, maar ook de gemeente Heiloo’’, schrijft het CDA in schriftelijke vragen aan het gemeentebestuur van Heiloo. Ze willen weten of Bergen haar buurgemeente hierover vooraf heeft ingelicht, en zo ja, hoe het college van Heiloo daarop heeft gereageerd.

Het CDA wil ook dat het college bij de provincie Noord-Holland opheldering vraagt over hun plannen. Die zou bezig zijn, of zijn geweest, grondaankopen te doen in het gebied ’die mede voor dit doel lijken te worden ingezet’.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl