Streekstad Centraal

De gemeente Bergen wil weten of inwoners vuurwerk een mooie traditie vinden die in stand moet blijven. 3.185 inwoners ontvangen een enquête waarin ze mogen laten weten wat zij vinden van vuurwerk tijdens de jaarwisseling. De deelnemers zijn willekeurig geselecteerd. De uitslag van de enquete speelt mee als de gemeenteraad later dit jaar bepaalt hoe straks oudjaar wordt gevierd. Deelnemers kunnen onder meer aangeven hoe zij afgelopen jaarwisseling hebben ervaren, toen er een vuurwerkverbod gold.

“Hopelijk is gauw weer sprake van een oudjaar dat minder door corona wordt bepaald. Hoe kijkt u aan tegen het gebruik van vuurwerk: we horen graag uw mening!”, schrijft burgemeester Peter Rehwinkel in de begeleidende brief.

In het onderzoek komen verschillende vragen aan de orde, zoals: Wat vindt u van de jaarwisseling in de gemeente Bergen? Ervaart u overlast of juist veel plezier tijdens de jaarwisseling? Wat is uw mening over het afsteken van vuurwerk in de gemeente Bergen? Ook worden een aantal vragen gesteld die te maken hebben met het vuurwerkverbod van afgelopen jaar.

De uitkomst van het onderzoek wordt in april verwacht.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl