Streekstad Centraal

Dijk en Waard is bezig een goede dekking met AED's te creëren. Daarmee wordt uitvoering gegeven aan het initiatiefvoorstel van D66-raadslid Anja Grim, dat op 1 oktober 2019 door de gemeenteraad van Heerhugowaard werd omarmd. Afgelopen jaar zijn kleine stappen gezet samen met ondernemers en inwoners en op dit moment ligt een campagne klaar, die in maart van start gaat. In april wordt definitief bekend of, en zo ja hoeveel, geld er vrijkomt voor de aanschaf en onderhoud van AED's.

"Er is het afgelopen jaar met name voorbereidend werk verricht. De samenwerking met onder andere de Veiligheidsregio is opgezet, er zijn offertes opgevraagd en er is een financieel plan opgezet. Helaas is het onder andere door de coronaproblematiek trager verlopen dan we hadden gehoopt", laat Ronald Groot, woordvoerder van gemeenten Langedijk en Heerhugowaard weten.

Midden maart start een campagne om meer AED's bij HartslagNu geregistreerd te krijgen. Er zal onder andere aan bedrijven gevraagd worden om een kast met defibrillator buiten te hangen, zodat deze 24/7 tot beschikking is. Ook zal er gekeken worden naar waar AED's nodig zijn en zullen deze indien mogelijk worden aangeschaft. "Daarnaast komt er een campagne die erop gericht is meer burgerhulpverleners te werven. Ook de samenwerking met de EHBO-vereniging is hiervoor belangrijk", aldus Groot.

Op dit moment is de dekking van defibrillatoren in Langedijk beter dan Heerhugowaard, maar de praktijk laat zien dat ook binnen Langedijk niet gesproken kan worden over een volledig dekkend netwerk. "De EHBO-vereniging heeft in januari vier AED’s gefinancierd en nu is het netwerk op tweederde van de locaties dekkend. We werken ook aan een dekkend netwerk in Langedijk."

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl