"Een noodsignaal namens onze ondernemers" - dat is de kern van de brandbrief die de vier wethouders van Economische Zaken van de BUCH-gemeenten aan het Ministerie van Economische Zaken (EZ) hebben verstuurd. "De rijksoverheid moet nú ingrijpen en mkb-ondernemers met maatwerk te hulp schieten, anders dreigen dorpen hun economische vitaliteit te verliezen", schrijven de vier collegeleden.

Onder de BUCH vallen naast Bergen ook de gemeenten Uitgeest, Castricum en Heiloo. Uit diverse gesprekken met ondernemers uit deze regio blijkt dat zij last hebben van stress, onrust en vaak ook van psychische klachten. De portefeuillehouders nemen deze gezondheidsklachten uiterst serieus, schrijven zij. "Ieders gezondheid zou bij de bestrijding van het coronavirus bovenaan moeten staan, ook die van ondernemers".

Verder constateren de portefeuillehouders dat de maatregelen die het Rijk biedt ernstig tekortschieten. Zo biedt het plafond van Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) nog altijd niet voor alle bedrijven uitkomst, bijvoorbeeld vanwege de organisatiestructuur. Dit zorgt volgens de collegeleden voor scheve verhoudingen tussen vergelijkbare bedrijven. Ook zou de partnertoets van Tozo 3, de coronabijstand voor ondernemers, voor grote financiële problemen zorgen. "Het dekken van zowel de zakelijke als private vaste kosten op enkel het inkomen van de partner is in de praktijk niet haalbaar."

Ondernemers zien hun spaargeld en kredieten in razend tempo verdampen en weten volgens de gemeenten niet goed waar zij terechtkunnen voor hulp in specifieke situaties. "Er is behoefte aan een eerstelijnsvoorziening die met de ondernemer zijn situatie diagnosticeert en warm doorverwijst naar de juiste hulp", valt verder te lezen in de brief. De gemeentebestuurders zien dan ook voor hun gemeenten een rol weggelegd bij het toepassen van lokaal maatwerk op de landelijke regelingen. 'Lokale overheden kennen hun lokale ondernemers immers het beste', is het argument.

De vier gemeenten pleiten voor een vangnet voor alle ondernemers die met hun gezin in grote stress verkeren en het hoofd boven water proberen te houden. "Nationale en lokale overheid moeten hun verantwoordelijkheid nemen en gezamenlijk optrekken om werkende Nederlanders uit het lokale MKB toekomstperspectief te bieden in coronatijd."

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl