In januari was er nationaal met 1,0 procent geen opvallende stijging van het aantal mensen deels of geheel in de WW. Na de jaarwisseling lopen dikwijls tijdelijke contracten af. Regio Noord-Holland Noord bleef achter met 0,6 procent stijging en dat komt vooral dankzij regio Alkmaar, waar zelfs een afname van het aantal WW'ers werd geregistreerd.

Bergen scoorde het beste met een daling van het aantal WW-uitkeringen van 5,0 procent, gevolgd door gemeente Alkmaar met 1,3 procent en Heerhugowaard met 1,2 procent. In Langedijk bleef het aantal over de maand januari onveranderd. In de hele regio komt het percentage van WW'ers onder de beroepsbevolking niet hoger uit dan 3,1 procent.

Sceptici stellen dat de WW-getallen de werkelijke staat van de economie slecht weergeven omdat veel mensen doorstromen naar de bijstand, maar volgens meest actuele getallen van het CBS viel dat tot en met augustus erg mee. Landelijk werden in maart 421.300 bijstandsuitkeringen verstrekt, waarna het aantal in juli uitkwam om 429.960, om daarna weer te zakken naar 426.580. Het is wel aannemelijk dat er eind 2020 weer een stijgende trend ontstond.

Een van de sectoren waarin nog altijd goede kansen op werk bestaan is de (installatie)techniek, en dan met name gericht op de energietransitie en duurzaamheid. Ook in de sectoren onderwijs, zorg & welzijn en informatie & communicatie zijn banen te vinden. De bekende coronaslachtoffers zijn de horeca en uitzendwerk.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl