Op 15, 16 en 17 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Dan mogen zo'n 86.000 inwoners van gemeente Alkmaar stemmen. Om dat op corona-veilige wijze voor elkaar te krijgen zijn er straks 52 stemlocaties waar alle voorzorgsmaatregelen getroffen zullen worden. Bovendien mogen alle 16.000 70-plussers per brief stemmen.

Iedereen van 18 jaar en ouder, die op 1 februari 2021 stond ingeschreven en de Nederlandse nationaliteit heeft, is stemgerechtigd. Zo'n 2.100 inwoners van Alkmaar mogen voor het eerst gaan stemmen. Op 15 en 16 maart mogen kwetsbare mensen en mensen met een beperking alvast stemmen. Op 16 maart zijn er ook nog twee mobiele stembureaus voor mensen in verzorgingshuizen. Op 17 maart zijn in Alkmaar totaal 68 stembureaus op 50 locaties. Verder mag een kiezer drie volmachtstemmen uitbrengen. Vervoer is mogelijk via de Wmo.

Een klein legertje medewerkers staat paraat om de verkiezingen goed te laten verlopen. Op 15 en 16 maart zijn er 60 stembureauleden en 15 reserves. Op 17 maart staan 414 stembureauleden paraat, met 100 man back-up.

De stempassen worden op 26 en 27 februari verstuurd, de kandidatenlijsten vallen op 3 en 4 maart in de brievenbus en op 5 en 6 maart krijgen de 70-plussers hun briefstembiljet,

Op 27 locaties in de gemeente staan aanplakborden, waar politieke partijen hun verkiezingsposters kunnen opplakken.

Op alkmaar.nl/verkiezingen staat alle actuele informatie.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl