Streekstad Centraal

Een ruime meerderheid van de ondernemers in het Egmondse centrumgebied is voor de instelling van een verplicht fonds om het gebied aantrekkelijker te maken. 80 van de 125 ondernemers brachten een stem uit. Daarvan stemden er 66 voor de instelling van de Bedrijven Investerings Zone (BIZ), zoals de regeling officieel heet. Sandy Dekker, voorzitter van de ondernemersvereniging Egmond Actief, reageert verheugd op de grote steun voor het initiatief: "En nu gaat het werk beginnen!"

Het initiatief van ondernemersvereniging Egmond Actief kreeg eerder al steun in de gemeenteraad. Nu een meerderheid van de ondernemers in het winkelgebied er ja tegen heeft gezegd, ontstaan allerlei nieuwe mogelijkheden om de kwaliteit van de openbare ruimte in het gebied te verbeteren. Elke ondernemer gaat er 325 euro aan meebetalen. Eerst betaalden alleen de leden van Egmond Actief. Die betaalden 365 euro contributie, maar dat komt nu te vervallen.

Met de realisatie van een BIZ komt voor ondernemer Sandy Dekker een droom uit: “Vanaf het moment dat ik gestart ben als ondernemer in 2014 was dit mijn droom. Ik zie het als dé manier om samen te werken, om de leefbaarheid en het economisch klimaat zo goed mogelijk te houden. De hashtag #samensterk is van nu, maar geldt voor mij altijd.” Ook wethouder Erik Bekkering (toerisme- en recreatie) is enthousiast: “Met de BIZ kunnen we, in samenwerking met de Taskforce van Egmond mooie dingen doen voor Egmond aan Zee.”

In mei 2020 werd tijdens de coronacrisis een Herstelfonds opgericht door de gemeente Bergen. Vanuit dit fonds werden maatregelen getroffen om het economisch en maatschappelijk verkeer in de kernen na de eerste coronagolf veilig op gang te helpen. Onder leiding van gebiedsregisseur Nicole Zwartelé werd hiervoor een Taskforce (een soort crisiswerkgroep) opgericht met inwoners en ondernemers uit Egmond. De Taskforce blijft bestaan en gaat verder als klankbord voor de gemeente en de BIZ.

Met een BIZ betalen alle ondernemers mee aan de kosten van het verbeteren van het winkelgebied. De gemeente int deze bijdrage en betaalt de bijdrage terug als subsidie aan de BIZ-vereniging. De BIZ-vereniging gebruikt de subsidie vervolgens voor de uitvoering van het vastgestelde BIZ-plan, zoals bijvoorbeeld veiligheidsmaatregelen, aantrekkelijke evenementen, gebiedsmarketing en een professioneel management.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl