Streekstad Centraal

Bijna de voltallige gemeenteraad van Heiloo stemde maandag in met ruim 1,75 miljoen extra krediet voor de A9-aansluiting bij Heiloo. Alleen Gemeentebelangen Heiloo (GBH) stemde zoals verwacht tegen. De lokale fractie herinnerde de raadsleden tevergeefs aan een motie uit 2017, waarmee de vorige gemeenteraad aangaf hooguit 8,5 miljoen (exclusief indexering) te willen investeren "en geen cent meer". Een grens die sindsdien al verschoof naar 11,8 miljoen.

De oppositiepartijen die eerder nog bezwaar maakten tegen de verhoging gingen dus overstag. De Heilooër raad verwierp bovendien een motie van GHB om het huidige krediet van totaal 13,6 miljoen euro als nieuwe harde bovengrens te stellen. Gedeputeerde Jeroen Olthof had die bovengrens al beloofd en dat vond men voldoende.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl