Streekstad Centraal

Het college van burgemeester en wethouders van Bergen heeft deze maand een zwaarwegend advies naast zich neergelegd van de onafhankelijke Commissie voor de bezwaarschriften. Die adviseerde het gemeentebestuur om een bezwaarschrift van oud-wethouder Frans Zomers gegrond te verklaren. Het college besloot in strijd met het advies het tegenovergestelde. Het bezwaarschrift ging over het optreden van handhavers van Bergen tegen een nieuw rieten dak op de ijssalon en woning aan de Heereweg 77 in Schoorl.

Begin juli legden handhavers van de gemeente hier het werk stil. Werklieden waren er bezig het pannen dak te vervangen door riet, maar volgens de handhavers was daar eerst een omgevingsvergunning voor nodig. Dat werd door de eigenaar betwist, maar evengoed vroeg hij daarna meteen de verlangde vergunning aan. De gemeente Bergen trok vervolgens zes maanden uit om de omgevingsvergunning te verlenen. "Normaal staat hier maximaal zes weken voor. Bewust traineren vanuit rancune," oordeelt de verguisde oud-wethouder Frans Zomers uit Schoorl, die als adviseur van de eigenaar bij het project is betrokken.

In het half jaar dat het dak niet kon worden afgemaakt en met een blauw zeil werd afgedekt, is de woning beschimmeld geraakt door lekkages. 3500 euro aan riet verging tijdens het wachten en kon worden weggegooid, stelt Zomers. Inmiddels ligt het rieten dak erop en is de steiger weggehaald. Frans Zomers vergelijkt de vergunningaanvraag voor het riet met het bestemmingsplan voor de verhuizing van de ALDI naar de Bergerweg. "Op bijna dezelfde dag dat bij ons het werk aan het dak werd stilgelegd, kondigde B&W een oplossing aan voor de ALDI in Bergen. Het bestemmingsplan voor hun verhuizing naar de Bergerweg kon met alle bijlagen nog veel eerder klaar zijn dan ons eenvoudige dak een vergunning geven."

De afdeling Bouwen van de BUCH is volgens hem 'door en door verrot', een goedbedoelende enkeling uitgezonderd: "Als de jurist daar ongelijk krijgt van de onafhankelijke bezwarencommissie, kan deze daar niet tegen en schrijft dan weer een tegenadvies aan het college om hem alsnog gelijk te geven." De vergunningaanvraag verliep ook niet van een leien dakje: "Die aanvraag werd onnodig aan de welstandscommissie voorgelegd, terwijl die daar volgens de laatste Welstandsnota uit 2004 niets over te zeggen heeft. We wilden zonnepanelen op het rieten dak, maar de welstandscommissie maakte bezwaar tegen materiaal, detaillering en kleur. Precies de drie punten waar ze bij ons dak volgens de Welstandsnota niets van mogen vinden. De enige manier om uit de impasse te komen was afzien van de zonnepanelen op het dak. Daarna kregen we in december eindelijk de vergunning."

De zonnepanelen komen er nu later alsnog: "Alleen zonnepanelen plaatsen op een kant en klaar dak is weer vergunningvrij", aldus Zomers, "En zo zitten ze maar te treiteren". Volgens Zomers is het ongeoorloofde willekeur. "Ik kan je voorbeelden aanwijzen waar zaken zijn vergund die volgens het bestemmingsplan niet kunnen. Als je vriendjes hebt binnen de gemeente, laten ze dan expres de beslistermijn van de aanvraag verlopen, waardoor de vergunning alsnog automatisch wordt toegewezen. Maar op Frans Zomers hebben ze de pik. Alle projecten waar ik bij ben betrokken, worden tot in het absurde tegengewerkt. Het is gewoon ranzig zoals ze bij de gemeente Bergen bezig zijn."

Met de aanleg van vakantiepark Zuidhof achter de ijssalon is inmiddels gestart. Volgens Zomers is het ongelooflijk hoe vaak handhavers sindsdien komen kijken of het werk nog steeds volgens de regels verloopt. De eigenaar leeft in onmin met buurman Emmerzaal van nummer 83, die zoveel mogelijk procedeert tegen alle ontwikkelingen bij de buren. Dat begint vaak met het inschakelen van de handhavers van de gemeente. Volgens Zomers schaart de gemeente zich standaard aan Emmerzaals zijde, omdat de gemeente Bergen Zomers graag dwarszit bij alles waar hij als oud-wethouder bij betrokken is.

Het besluit om het advies van de onafhankelijke bezwaarcommissie over de handhavingsactie van begin juli naast zich neer te leggen, werd in de B&W-vergadering van 12 januari genomen. 's Middags ontbrak het op de agenda van de persconferentie van het college. Daar worden B&W-besluiten normaal gesproken toegelicht. Recent verscheen het openbare deel van de B&W-besluitenlijst op de gemeentelijke website. Het besluit staat daartussen, maar de achterliggende stukken ontbreken.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl