Streekstad Centraal

Op het braakliggende perceel tussen de Van Duivenvoordestraat en de Basiusstraat in Heerhugowaard gaat Belle-Vue Wonen het plan ‘Basiushof’ realiseren. Het bestemmingsplan staat nu vastgelegd, de omgevingsvergunning is aangevraagd. Het te bouwen appartementencomplex bestaat uit 20 zorgwoningen voor Esdégé-Reigersdaal en veertien koopappartementen.

Meer dan 20 jaar geleden is een participatietraject gehouden voor de invulling van het gebied waarop ooit de Don Bosco stond. Twee woongebouwen zijn daarna gerealiseerd, maar het stuk aan kant van de Van Foreeststraat bleef leeg.

Een initiatiefgroep, aangevoerd door Ine Hermans, Mona Beksvoort en Piet Konijn, stuurde drie jaar geleden opnieuw aan op samenwerking met gemeente en Esdégé-Reigersdaal, nadat de gemeente voor deze locatie een ontwerpbestemmingsplan had gepresenteerd. Dat leidde onder andere tot een aangepast ontwerp wat betreft de bouwhoogte en het aantal appartementen, en ook de inrichting van het omliggende groen.

Wethouder Annette Groot (tevens projectwethouder voor Centrumwaard) erkent dat het participatieproces vanuit de gemeente niet goed is aangepakt. “Er is veel werk verzet door de initiatiefnemers en dat verdient waardering. Terugkijkend hadden we de ideeën van destijds mee moeten nemen in de planvorming en eerder de samenwerking moeten zoeken met de inwoners. Wij hebben hiervan geleerd en die lessen nemen we nu mee in het participatieproces voor Centrumwaard.”

De initiatiefgroep kan zich vinden in het uiteindelijke resultaat, aldus Ine Hermans: “Ook de belangen van omwonenden worden nu behartigd en Belle-Vue Wonen geeft te kennen daar een goede invulling aan te willen geven. Wij hopen en verwachten dat de realisatie van dit plan een positieve uitwerking zal krijgen binnen Centrumwaard. Uiteindelijk leidt samenwerken tot samenleven.”

Projectontwikkelaar Danny Diemeer van Belle-Vue Wonen begrijpt hoe waardevol en belangrijk samenwerking is op een inbrei-locatie. Zo is een inrichtingsplan voor de omgeving opgesteld en gaat er trillingvrij en geluidsarm geheid worden met schroefinjectiepalen.

Naar verwachting start de bouw van het Basiushof medio 2021.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl