Streekstad Centraal

OPA en SPA hebben kritiek geuit op het voornemen van het college van Alkmaar om in 2024 'diftar' in te voeren. Met diftar hangt de afvalstoffenheffing voor huishoudens af van het aantal kilo's (rest)afval dat wordt weggegooid, een maatregel bedoeld om afvalscheiding te stimuleren. De twee fracties vrezen afvaldumpingen en hoge kosten voor flatbewoners.

Het college erkent in antwoorden op raadsvragen van OPA en SPA dat diftar kan leiden tot dumpingen van restafval in andere containers, maar stelt dat dit veelal maar tijdelijk gebeurt en dat hiertegen maatregelen kunnen worden genomen, zoals een pasjessysteem op de PBD en textielcontainers. Over dumping op straat hebben B&W het echter niet.

Het college verzekert dat er rekening wordt gehouden met het feit dat het voor huishoudens in hoogbouw lastiger is om goed afval te scheiden. Hoeveel men per kilo gaat betalen en wat voor compensatie er is voor flatbewoners, staat echter allemaal nog niet vast.

Op dit moment produceren huishoudens gemiddeld 180 kilo restafval per jaar. Dat is al een flinke verbetering vanaf de 235 kilo vier jaar geleden, maar het college streeft naar nog eens 30 kilo minder in 2024. Voorlopig zijn afvalcoaches in de weer om Alkmaarders die kant op te bewegen.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl