Streekstad Centraal

Veel kerken in het land worden bedreigd met sluiting. Daarom wordt in meerdere gemeenten een kerkenvisie opgesteld, waaronder Alkmaar. De vorming van deze visie gebeurt in nauwe samenspraak met de kerkeigenaren.

Christian Braak, wethouder cultuur en erfgoed: “De gemeente wil zorgvuldig omgaan met onze kerken om ze te behouden voor de toekomst, net als al ons mooie erfgoed in Alkmaar. Kerken hebben behalve de erfgoedfunctie ook een emotionele waarde voor veel bewoners. Hier willen we het gesprek over aangaan, om de waarde van de kerken te bewaren op manieren die passen bij de tijd en bij Alkmaar.”

Gemeente Alkmaar telde ooit 80 kerken. Nu zijn er 64 religieuze gebouwen. Daarvan zijn gegevens verzameld over de ligging, het bouwjaar, de geloofsrichting, beschermde status en huidig gebruik. Totaal 40 zijn van buiten herkenbaar als kerk en is het interieur van bewaard gebleven. Deze kerken zijn nader bekeken, op bijvoorbeeld de cultuurhistorische en ruimtelijke kwaliteit. Een aantal gemeenschappen deed mee aan een duurzaamheidsonderzoek. Uit alle gegevens is een kerkenrapport opgesteld, met daarin alle zwakke en sterke punten op een rij en een eerste blik op de toekomst voor zowel de eigenaren als de bezoekers. Het rapport is te vinden op erfgoedalkmaar.nl/kerkenvisie/.

Aan de hand van het rapport worden gesprekken gevoerd met kerkeigenaren en andere betrokkenen. Onder andere maatschappelijke, culturele en op erfgoed gerichte instellingen krijgen binnenkort een uitnodiging om mee te praten. Later in het jaar krijgen Alkmaarders de gelegenheid om hun mening te geven, al kan binnenkort ook al een bijdrage geleverd worden door het invullen van een korte vragenlijst. De enquête is straks verkrijgbaar bij buurthuizen, bibliotheken, de kerken en ook op de eerder genoemde website.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl