Streekstad Centraal

Na een groot incident of grote crisis laat Veiligheidsregio Noord-Holland Noord zoals vereist een evaluatie uitvoeren om te kijken naar wat goed ging en wat beter kan. Omdat de coronacrisis lang duurt, is het gerenommeerde Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT) ingeschakeld voor een tussentijdse evaluatie van het functioneren van het regionaal beleidsteam. Genomen is de periode van maart tot en met oktober 2020. Veiligheidsregio NHN kwam goed uit de bus.

Bij de evaluatie is gekeken naar vier punten: de opschaling en alarmering, leiding en coördinatie, informatiemanagement en crisiscommunicatie. Volgens het evaluatierapport valt Veiligheidsregio NHN op door de informele werkwijze en informele manier van afstemmen. Het COT constateerde dat deze stijl goed past bij het gebied waarin mensen elkaar kennen en weten te vinden. Bovendien lijkt de samenwerking met de GGD soepeler te verlopen dan in andere regio’s. Het regionaal beleidsteam weet daarnaast goed wat er bij ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen speelt, omdat dit een vast onderdeel op de agenda is.

Ook wordt de kracht van de voorzitter van de veiligheidsregio genoemd. Tot en met september was dat de Alkmaarse burgemeester Piet Bruinooge. Vanwege zijn aftreden werd de taak overgenomen door de Hoornse burgemeester Jan Nieuwenburg, totdat plaatsvervangend burgemeester Emile Roemer op 22 september het stokje weer overnam richting Alkmaar.

Verder is volgens het COT goed gecommuniceerd met inwoners, media en partners. De bestaande kanalen, middelen en netwerken zijn optimaal gebruikt en aangevuld waar nodig. Het COT adviseert dan ook om de communicatiestrategie te bestendigen en vooral te blijven samenwerken in de regio.

Er zijn twee puntjes van kritiek, die inmiddels niet meer van toepassingen zijn, In maart was gekozen om het regionaal beleidsteam te laten bestaan uit slechts zes van de zeventien burgemeesters. Dit kwam de efficiëntie en snelheid ten goede, maar werd als lastig ervaren door de elf andere burgemeesters. Met het ingaan van de Wet tijdelijke maatregelen covid-19 gingen meer verantwoordelijkheden van de voorzitter naar de burgemeesters. Sindsdien zitten ze allemaal in het beleidsteam.

Ook had eerder een frontoffice opgericht moeten worden. Dit had het werk van de afdeling Communicatie makkelijker gemaakt en inwoners en ondernemers met vragen beter kunnen helpen. De informatiebehoefte zal volgens het COT in de komende weken en maanden opnieuw groot zijn, onder andere door de vaccinatie en de Tweede Kamerverkiezingen in maart.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl