Streekstad Centraal

Volgens geruchten ontdekte Recherchebureau Hoffmann vorig jaar  ’ernstige’ zaken in een ’integriteitskwestie’. Bij de onderhandelingen over de verkoop van het Vegro-terrein op Overstad in Alkmaar zou het bedrijf Holder wellicht door vriendjespolitiek de voorkeur genieten. Burgemeester Emile Roemer hield het rapport van Hoffmann geheim, maar na een beroep van het NHD op de Wet openbaarheid bestuur, heeft hij het in overleg toch openbaar gemaakt.

In het rapport staat dat "de (interne) regelgeving binnen de gemeente Alkmaar niet volledig is gevolgd inzake het voormalige Vegro-
terrein. Tijdens het onderzoek zijn geen concrete aanwijzingen bekend geworden dat dit bewust zou zijn gebeurd om partijen te bevoordelen of te benadelen."

"Niet volledig gevolgd" lijkt zacht uitgedrukt. Het bureau mist veel documentatie, met name over de onderhandelingen en van besluiten van wethouder Paul Verbruggen. Daarom is niet duidelijk waarom makelaar Hans van de Leygraaf en Duurzaam Bouwen Loket, ten faveure van Holder (nu Betty Blocks), en waarom de raad niet op de hoogte was dat er meerdere partijen waren. Mogelijk werkten het college en andere ambtenaren langs elkaar heen. Ook het uiteindelijke collegebesluit over de gunning aan Holder ontbreekt.

"Zorgelijke conclusies", zegt OPA-fractievoorzitter en ex-wethouder Victor Kloos, aanvrager van het onderzoek, tegen mediapartner NH Nieuws. "Het heeft er alle schijn van dat de gemeente Alkmaar niet wil meewerken aan het onderzoek."

Volgens Kloos werd zijn partij de mond gesnoerd toen de gang van zaken in opspraak kwam. "Vragen mochten niet worden gesteld, omdat ondernemer Holder toen al een optie had op de grond, maar uit de stukken blijkt nu dat dit niet de juiste informatie was. Er zijn ondernemers die een jaar eerder een aanvraag hadden ingediend". Holder zou zich pas eind 2018 hebben aangemeld, maar zegt zelf eind 2017 al gesprekken te hebben gehad, vooral met ambtenaren. In het dossier zit uit die tijd echter alleen een optie voor het deel direct achter het Holder-pand.

Roemer beloofde al beterschap. "Het vooronderzoek gaf direct al aanleiding om hiermee aan de slag te gaan, in eerste instantie gericht op het documenteren en centraal archiveren van het projectdossier. Daarnaast zetten we ook in op professionalisering van de individuele projectmedewerkers en projectorganisaties. Het college omarmt deze aanbevelingen en beschouwt deze als belangrijke opbouwende kritiek."

Roemer licht graag nog de geheimhouding toe. "Ik heb mij gehouden aan de Gedragscode bestuurlijke integriteit Alkmaar 2018. Volgens deze interne gedragscode van uw raad worden dergelijke onderzoeken niet gedeeld indien er geen sprake is van schending van integriteit. Dit om onbedoelde beschadiging van de goede naam en reputatie van gemeente, organisatie en personen te voorkomen". Daarmee beloopt de burgemeester een fijne lijn, aangezien Hoffmann niet kon aantonen dat er geen schending was.

Fractievoorzitter Kloos: "Wij gaan zorgen dat het rapport in de commissie wordt besproken. Als je daar als raad niets aan doet, ben je ook geen knip voor de neus waard". Waarschijnlijk zal hij meteen voorleggen de gemeenteraad de keuze voor marktpartijen overneemt van het college. "Als je niet transparant en zorgvuldig handelt als college, dan moet de gemeenteraad een besluit nemen over de de beste locatie en de juiste ondernemer."

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl