Streekstad Centraal

In 2018 werd Veilig Thuis Noord-Holland Noord onder verscherpt toezicht geplaatst omdat de wachtlijsten steeds langer werden. Een half jaar later werd het toezicht op het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling opgeheven, maar er zijn nog steeds flinke knelpunten. Na onderzoek zijn kort geleden vier opties voor reorganisatie voorgelegd aan de achttien aangesloten gemeenten.

In 2018 sloten GGD Hollands Noorden en de gemeenten een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) over Veilig Thuis NHN. Het toezicht werd later opgeheven, maar een evaluatie eind 2019 legde de nog bestaande knelpunten bloot. Bureau HHM is in maart 2020 ingeschakeld om oplossingen te vinden. Daarbij werd duidelijk dat veel Veilig Thuis organisaties in het land kampen met bestuursdruk en organisatorische, personele en financiële problemen. Ongeacht waar de organisatievorm en waar Veilig Thuis onder valt.

HHM kwam recent met vier opties voor de positionering van Veilig Thuis NHN. De voorkeursoptie, opname van Veilig Thuis in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) van GGD HN, wordt in opdracht van de stuurgroep Specialistische Jeugdhulp verder uitgewerkt. Ook deze optie kent namelijk haken en ogen.

In regio's waar een Gemeenschappelijke Regeling bestaat, vinden sommige gemeenten dat de GGD een grote, logge organisatie is en dat het soms lastig is om te bepalen of specifieke problemen bestaan binnen Veilig Thuis of overkoepelende GGD. Bovendien zal voor Uitgeest een aparte regeling moeten komen, aangezien deze onder een andere GGD valt. En sommige gemeenten zouden het bezwaarlijk kunnen vinden dat gemeente Alkmaar de meeste stemmen heeft in de besluitvorming, al wonen hier ook de meeste mensen.

In maart zullen de gemeenteraden reorganisatie oordelen. De gemeenten moeten unaniem akkoord gaan. (foto: Pexels / Skitterphoto)

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl