Streekstad Centraal

De Alkmaarse D66-fractievoorzitter Peter van Diepen wordt wethouder in Heiloo. In de buurgemeente is een nieuwe brede coalitie gevormd met steun van vijftien van de negentien raadsleden. Vrijdagmiddag werd afgesproken dat hij in ieder geval de zware portefeuille Financiën krijgt. "Maar voor D66 zijn misschien nog wel Duurzaamheid en Omgevingswet het belangrijkst. Daarop kunnen we hopelijk resultaten laten zien en ons als D66 onderscheiden," aldus de 62-jarige Van Diepen.

Het nieuwe coalitieprogramma ‘Bouwen aan Heiloo’ noemt onder meer voldoende nieuwe woningen, afronding van de nieuwbouwplannen Zandzoom en Zuiderloo, realisatie van de afslag van de A9 en aan de slag met vlieghinder als prioriteiten voor de resterende raadsperiode tot de raadsverkiezingen in maart 2022. VVD, CDA, D66, PvdA en Heiloo Lokaal hebben hun handtekening onder het coalitieprogramma gezet. Daarmee is het “een zeer breed gesteund programma”, aldus VVD-fractievoorzitter René van Splunteren.

Alle partijen die het coalitieprogramma ondertekenden, vinden dat de afslag A9 moet worden gerealiseerd. Op 1 februari 2021 neemt de gemeenteraad daarover een definitief besluit. De partijen hebben hiervoor overleg gevoerd met de gedeputeerde Jeroen Olthof van de Provincie Noord-Holland. Ook hij heeft zijn steun toegezegd en gezegd zich samen met de gemeente in te willen spannen voor het tot stand brengen van een aansluiting op de A9. Dit met behoud van de financiële draagkracht in Heiloo. In het coalitieprogramma is een gezamenlijk statement van de provincie en de gemeente opgenomen.

In Alkmaar neemt David Schultz neemt voorlopig de taken van Van Diepen als vice-fractievoorzitter over. De eerstvolgende op de D66-kieslijst van 2018 wordt nu gevraagd om de lege raadszetel in te nemen. Christian Schouten krijgt als eerste de uitnodiging. Als de fractie weer voltallig is wordt een nieuwe fractievoorzitter gekozen.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl