Streekstad Centraal

PvdA Langedijk maakt zich zorgen over de slagkracht van Politie Heerhugowaard, naar aanleiding van de Notitie Zorgvuldig Kiezen Politie NH en de bijbehorende raadsmemo. In de stukken wordt gemeld dat Eenheid Noord-Holland tot en met 2024 capaciteitstekort zal hebben, met de piek in 2022. Raadslid Harry Waal wil van het college weten wat de gevolgen zijn voor het Waardse basisteam en haar partners, waaronder gemeente Langedijk.

De notitie sluit aan bij eerdere berichten over grote tekorten in vrijwel heel Nederland. Door de heroprichting van de Nationale Politie in 2013 ontstond overcapaciteit, waarna flink werd bezuinigd. Daarbij hield het Rijk ogenschijnlijk (veel) te weinig rekening met vergrijzing en andere uitstroom. Handhaving van coronaregels in combinatie met verhoogd ziekteverzuim verhoogden het tekort aan capaciteit nog eens extra. Inmiddels zijn er landelijk allerlei maatregelen genomen, maar Eenheid Noord-Holland verwacht pas eind 2024 weer op sterkte te zijn.

Harry Waal wil weten of de onderbezetting opgenomen is in het Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2019–2022 van Langedijk, aangezien dit niet specifiek vermeld staat, en of het beleidsplan aanpassing behoeft. Eenheid Noord-Holland spreekt zelf van flexibelere inzet van capaciteit, waarbij zorgvuldig moet worden gekozen om "de pijn te verdelen". Daarnaast wordt gestreefd naar verhoging van efficiëntie en nauwere samenwerking intern en met partners.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl