Streekstad Centraal

Lijst Peters stelt het college opnieuw vragen over de snelheden waarmee over de Bierkade in Alkmaar wordt gereden. Onderzoek wees uit dat 40 procent harder rijdt dan de toegestane 30 km/u, maar de gemeente en de politie vinden dat het complete onderzoek onvoldoende aanleiding geeft voor extra maatregelen bovenop de al bestaande, waaronder een onlangs geplaatste display waarop bestuurders getoond wordt hoe hard ze rijden.

Willem Peters van Lijst Peters vindt dat er wél meer nodig is. “De Bierkade wordt intensief gebruikt door fietsers en wandelaars en het is duidelijk, dat met de voltooiing van de Schelphoek en de verdere grote woningbouwplannen in Alkmaar, dat het steeds drukker zal worden. Voor fietsers en wandelaars is het feitelijk onacceptabel dat er niet wordt gehandhaafd. De weg is niet voor niets tot een 30 km weg bestempeld. De fractie van Lijst Peters zal opnieuw vragen stellen want de verkeersveiligheid van iedereen is van het grootste belang.”

Het Alkmaarse college motiveert haar standpunt met een aanvullende gegevens. Zo bleek uit hetzelfde snelheidsonderzoek dat 17 procent harder dan 40 km/u reed en 2 procent harder dan 50 km/u. Daarnaast werden in krap drie jaar tijd totaal acht verkeersongevallen geregistreerd,  waarvan één tussen een auto een snorfietser en één tussen een auto en fietser, waarbij de fietser letsel opliep.

"Voor de politie is de zogenaamd v85, de snelheid die door maximaal 85 procent van de langsrijdende voertuigen gereden wordt, maatgevend. Deze snelheid ligt op 41 km/u", vult het college aan. "De politie constateert eveneens dat deze snelheid op de Bierkade te hoog is, maar niet dusdanig hoog dat er aanleiding is om (direct) te gaan handhaven. Evenals het college constateert de politie dat er geen mogelijkheden zijn om de infrastructuur nog verder aan te passen. De lange rechtstand en overzichtelijkheid van de Bierkade zorgen ervoor dat de te hoge snelheid niet meteen tot  verkeersonveiligheid leidt."

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl