Streekstad Centraal

Naar aanleiding van vragen van Lijst Peters, bevestigt het Alkmaarse college van B&W dat ook in gemeente Alkmaar cybercriminaliteit een groeiend probleem is. Het aantal slachtoffers stijgt en ook de bedragen die worden afgetroggeld met phishing, valse mailtjes en tekstberichtjes, babbeltrucs en skimming. Oplichters schuwen niet om de coronacrisis te misbruiken, bijvoorbeeld door een sms'je te sturen over een positieve test, met daarin een link die zogenaamd leidt naar coronatest.nl.

Inmiddels wordt al wel meer actie ondernomen. Op 1 september startte het Ministerie van Justitie en Veiligheid de voorlichtingscampagne ‘Senioren en Veiligheid’. Vooral ouderen zijn slachtoffer omdat ze doorgaans minder wantrouwend zijn. Onder andere via maakhetzeniettemakkelijk.nl wordt gewezen op het gevaar van cybercriminaliteit.

Maar gemeente Alkmaar is bereid om, samen met onder andere de politie en het Openbaar Ministerie, de komende tijd via haar diverse media alertheid onder inwoners te verhogen. En ook de bereidheid tot het doen van aangifte.

"Een groot probleem bij deze vorm van criminaliteit is de geringe aangiftebereidheid", weet Willem Peters. "Dit wordt vooral veroorzaakt door het gevoel van schaamte bij slachtoffers. Terwijl het doen van aangiften cruciaal is voor de politie om de opsporing te vergemakkelijken. Gedacht kan worden aan het besteden van extra aandacht aan de mogelijkheden om online aangifte te doen van internetoplichting.”

Woensdagochtend heeft de gemeente een waarschuwing via sociale media verspreid over oplichting via sms en chat-apps zoals Whatsapp, waarbij de oplichter zich voordoet als bijvoorbeeld familielid een vraagt om geld over te maken via een bijgevoegde link.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl